Beslissingen nemen

Beslissingen nemen

Er was eens een riviertje, dat aan de rand van een grote woestijn kwam. Daar sprak een stem tot hem: “wel, ga rustig verder.” Maar het riviertje was bang voor het nieuwe en onbekende. Het was bang voor de verandering. Ook al wilde het meer water hebben en een mooier leven leiden, het wilde toch niet veranderen en geen risico lopen. Nog een keer vernam het riviertje de stem: “als je de stap niet durft te zetten, zul je nooit te weten komen wat je aankunt. Vertrouw erop dat je het geluk ook in een nieuwe omgeving kunt vinden. Ga rustig verder.” 

Toen besloot het riviertje om verder te gaan. Het was er niet aangenaam. In de woestijn werd het steeds heter en uiteindelijk verdampte het riviertje. De kleine druppeltjes verzamelden zich boven in de lucht. Ze vormden vervolgens vrolijke wolken die over de woestijn trokken. de wolken reisden vele dagen, totdat zij achter de woestijn bij de grote zee aankwamen. Daar regenden zij leeg.
Het riviertje leidde nu een veel mooier leven dan het ooit had durven dromen. Terwijl het zich gemakkelijk door een golf liet dragen, dacht het glimlachend: “ik heb herhaaldelijk mijn levensvorm veranderd – en toch ben ik nu meer mezelf dan ooit tevoren.” 

Beslissingen nemen vinden veel mensen moeilijk. In het bijzonder als het noodzakelijk is om risico´s te nemen. Bovendien bestaat de angst eventueel door het nieuwe te worden veranderd. Uiteraard zul je door de beslissing veranderen. Er zal misschien veel veranderen: je dagindeling, je woonplaats, je vrienden- en kennissenkring, dat alles zou kunnen veranderen. Maar de grootste verandering vindt in jezelf plaats en dat is precies waar de meeste mensen bang voor zijn. 

Wees eens eerlijk: wil je echt blijven leven zoals je bent? Of wil je groeien en jezelf op een positieve manier veranderen? Aan groei en elke verandering gaat steeds een beslissing vooraf. De angst voor een foute beslissing is groot: de angst voor het verlaten van het bekende, “veilige” terrein en dit in te ruilen voor iets onbekends. Juist die stap betekent een mogelijkheid om te groeien. Hier ligt voor iedereen een kans. 

Als het woord beslissing wordt vertaald naar het Duits, dus Entscheidung, kan het duidelijk worden gemaakt dat Entscheidung met Scheidung dus met een scheiding te maken heeft. Door midddel van elke beslissing die we nemen, kiezen we voor een optie en scheiden we onszelf tevens af van alle andere opties. Wie een beslissing serieus neemt, blokkeert zelfs bewust de toegang naar elke andere mogelijkheid.
Wat de echt belangrijke beslissingen in ons leven betreft, is er in principe maar een keuze tussen het verleden en de toekomst. We kunnen kiezen om vast te houden aan wat we hebben, maar dan staan we niet open voor een nieuwe kans. Dit betekent tevens dat we een beslissing hebben genomen om onszelf te scheiden van onze visie op een vervulde toekomst. Of we kunnen loslaten en hebben beide handen vrij om onz doelen en dromen te verwezelijken.
Het is niet mogelijk om tevens vast te houden aan wat ons “veiligheid” oplevert en naar een visie te grijpen. Je moet jezelf of van je “veiligheid” scheiden of van de mogelijkheid om je dromen te vervullen. Waarvoor kies je? Wil je aan het verleden vasthouden of kies je voor de kans op een rijke toekomst? 

In Afrika worden apen op een heel eenvoudige manier gevangen. de jager zoekt een boom met een gat met een diameter van ongeveer 6 cm. Als hij zeker is dat een aap hem gadeslaat, plaatst hij in het gat een steen die ongeveer even groot is als een kippenei. Hij doet dat zo, dat de aap het voorwerp niet kan herkennen. De aap wordt nieuwsgierig en wil weten wat er in het gat in de boom is verstopt. De jager loopt vervolgens enkele tientallen meters van de boom vandaan. De aap gaat naar de boom en stekt zijn hand in het gat. Met de steen in zijn hand kan hij zijn hand niet uit het gat halen. de diameter is daarvoor te klein. de jager nadert langzaam. De aap zou zijn hand gemakkelijk uit het gat kunnen halen als hij de steen zou loslaten, maar hij kan deze beslissing niet nemen. Hij kan geen keuze maken tussen het vasthouden van de steen en de vrijheid.Op die manier kan de jager de aap vangen door langzaam een zak over de aap heen te schuiven. 

Theodore Roosevelt heeft ooit gezegd: ” het is beter om grote dingen te durven doen, grote triomfen te vieren, ook al ondervindt men tegenslagen tijdens dit proces, dan in een groep met eenvoudige mensen gerangschikt te zijn die noch veel vreugde noch veel leed ervaren omdat zij in een grijs gebied leven waar noch overwinning noch nederlaag bestaat.” 

Winnaars klampen zich nergens aan vast, ze klampen zich niet vast aan een situatie die niet bevredigend is. Zij kunnen een risico aan, omdat zij weten dat alles beter is dan een onbevredigiend minimaal bestaan. Armoede betekent voor de meeste mensen in Europa niet honger lijden, maar een stompzinnig dagelijks leven leiden. 

Het maakt een groot verschil of je speelt om niet te verliezen of speelt om te winnen. Degene die leeft om maar niet te verliezen, concentreert zich op de risico´s en gevaren. Wie op winst wedt, houdt veeleer de kans op een overwinning voor ogen. Wie, denk je, zal zich gelukkiger voelen? Wat zou jij er van vinden om een boek over schelpen te lezen? Schaal open, schaal dicht, schaal open, schaal dicht, schaal open…… 

Neem dus beslissingen. Iemand die geen beslissingen kan nemen, verliest het vertrouwen in zichzelf. Bovendien is het niet eens mogelijk om geen beslissing te nemen. Ook al heb je geen beslissing genomen, je hebt iets besloten. Je hebt ervoor gekozen dat alles blijft zoals het tot nu toe is. Of je hebt voor besluiteloosheid gekozen. Die situatie vraagt enorm veel energie en is bedrukkend. Je bent niet vrij en je kunt je niet vrij bewegen. 

Waarom is het voor zoveel mensen moeilijk om een beslissing te nemen? Omdat ze bang zijn voor een “foute” beslissing. Toch bestaat zoiets niet. Want door een beslissing te nemen heb je voor een alternatief gekozen. Je zult daarom nooit weten hoe je leven eruit had gezien, als je een andere beslissing had genomen. Na een tijdje te hebben nagedacht is elke beslissing beter dan uberhaupt geen beslissing nemen. 

Een tweede reden waarom beslissingen nemen zo moeilijk is, is de illusie dat dit gemakkelijk en zonder pijn moet gaan. de idealae beslissing lijkt zich haast op te dringen. Mensen hebben dikwijls de neiging om te wachten totdat er maar een alternatief over is gebleven, omdat het andere niet meer aantrekkelijk is. We zien daarbij over het hoofd dat er dan geen sprake meer is van een beslissing. Het gaat hier niet meer om een keus, het doet eerder aan vluchtgedrag denken. 

Pas als je beide alternatieven waardeert is er sprake van een echte keuze. Hoe meer je het afgekeurde alternatief waardeert, ook al heb je er niet voor gekozen, des te nobeler je het alternatief waarvoor je gekozen hebt zult vinden.
Als je het respect ten opzichte van jezelf wilt vergroten, dien je snelle beslissingen te nemen. Train daarom je “beslissingsspier”. 

Ga eens bij jezelf na: de komende jaren zal er een nieuw persoon in je leven opdagen. Hij zal de sleutel van jouw voordeur bezitten en jouw auto. Hij zal in jouw huis gaan wonen en bij jou aan tafel zitten. Hij zal alle dingen gebruiken waar jij hard voor gewerkt hebt en die iets voor jou betekenen. Hij zal jouw rekeningafschriften lezen en controleren, of je echt iets hebt gemaakt van de vorige jaren. Hij slaapt in jouw bed en als je goed in de spiegel kijkt, kun je hem zien. Die persoon ben je zelf.Je hebt hem tot leven geroepen door de beslissing die je vandaag hebt genomen, door de dingen die je vandaag doet.
de vraag is: “hoe gaat die persoon eruit zien? Hoe zal hij wonen? Wat zal hij doen en wat voor vrienden zal hij hebben? Hoeveel kwaliteit van leven zal hij hebben? Is hij een vrolijk persoon wiens leven in vervulling gaat? 

Je beslissingen van vandaag bepalen welke antwoorden er op deze vragen gegeven zullen worden. Mensen met een gering gevoel van eigenwaarde beschermen zichzelf door geen risico´s te willen nemen. Met het gevolg dat er veel mensen zijn die aan iets vasthouden war zij eigenlijk niet van houden. Toch is in feite het grootste risico om in de toekomst een ongewenst leven te moeten leven, waarin je jezelf niet op je gemak voelt. Daarom zei een zeer succesvol man eens: “Waarom loopt u geen risico; u kunt niet van de grond vallen.” 

winnaars richten hun beslissingen op datgene wat zij echt willen. Zij nemen snel beslissingen en zijn consequent in de uitvoering. Terwijl velen lang aarzelen voorat zij een beslissing nemen, waarna zij die des te sneller weer verwerpen. winnaars kunnen snel beslissingen nemen, want zij weten dat een slechte beslissing nog steeds beter is dan uberhaupt geen beslissing. Zij kunnen snel beslissen, want zij weten wat zij willen. 

De sleutel naar de vaardigheid om snel beslissingen te nemen is het feit dat men zich van zijn normen en waarden bewust dient te zijn. als je duidelijkheid hebt over je normen, is beslissen veel gemakkelijker 

Praktijk
Vandaag zal ik mijn vaardigheid met betreking tot het nemen van beslissingen verbeteren, doordat ik mij verplicht tot de volgende stappen:
1. Ik oefen mijn vaardigheid om snel te beslissen. Ik stel mij voor dat er een beslissingsspier bestaat die ik met elke snelle beslissing sterker maak. (er zijn mensen die een menukaart 15 minuten lang bekijken en vervolgens bestellen ze Spaghetti Bolgnese.) Ik neem me vandaag voor om binnen 30 seconden te beslissen wat ik wil eten en drinken. ik neem vandaag elke kleinere beslissing binnen 30 seconden.
2. Omtrent alle beslissingen vraag ik me af: “wat zijn de consequenties van mijn beslissing?” en verder: zal de beslissing die ik zojuist heb genomen geluk brengen voor mij en de mensen om mij heen? Op die manier leer ik naar d e stem in mijn binnenste te luisteren.
3. Ik beantwoord de vragen op papier: wie wil ik over vijf jaar zijn? Wat wil ik over vijf jaar gaan doen? Wat wil ik over vijf jaar hebben? Al mijn beslissingen zijn op deze doelen gericht. Ik ben ertoe bereid om me van die dingen te scheiden waar ik eigenlijk jiet van houd. Op die manier heb ik beide handen vrij om mijn dromen te verwezelijken.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s