HET OMGAAN MET PROBLEMEN

Een jong meisje zat in de problemen. Zij had een wiskundetentamen niet gehaald. Om wat afleiding te zoeken, wandelde zij met een vriend, een ervaren zeeman, langs de kade. Gefascineerd keken ze beiden hoe de hoge golven tegen de kade sloegen. Het meisje kon het slechte cijfer echter niet vergeten en zuchtte. Toen vroeg de zeeman haar: ‘Als iemand van deze kade in het water viel, zou hij dan verdrinken?’

Het meisje keek in het koude, diepe water en antwoordde: ‘Natuurlijk zou hij verdrinken.’ De zeeman was het niet met haar eens: ‘Ik heb nog nooit iemand zien verdrinken omdat hij in het water viel. Je verdrinkt alleen als je in het water blijft.’ Het meisje was er nog niet van overtuigd: ‘Maar je zou toch minstens een hevige onderkoeling oplopen en naar het ziekenhuis gebracht moeten worden …’

De zeeman glimlachte: ‘Ook een onderkoeling krijg je alleen als je te lang In het water blijft. Als zeeman ben ik vaak in het water gevallen. Ook in echt koud water. In het begin was ik daar heel bang voor. Maar toen viel mij op dat er niet veel kan gebeuren, als je maar snel weer uit het water gaat.

‘Je wiskundetentamen is net zoiets,’ zei de zeeman. ‘Je problemen zijn hetzelfde als wanneer je in het water valt. Het probleem zelf is vaak niet het probleem, maar hoe lang wij ons de luxe permitteren om ons in onze gedachten met het probleem bezig te houden. Alleen onze frustratie is gevaarlijk, want die heeft een verlammende uitwerking waardoor wij niet meer kunnen handelen. Het probleem kan ons niet meer beheersen als we er niet langer bij stilstaan in gedachten en met ons gevoel.’

Het eigenlijke probleem van de meeste mensen is niet de moeilijke situatie zelf maar de manier waarop zij zich op het probleem instellen. Wij moeten onderscheid maken tussen hetgeen buiten ons geschiedt en hoe wij er innerlijk op reageren. Wij kunnen niet alle gebeurtenissen beïnvloeden. Wij zullen steeds van tijd tot tijd ‘in het water vallen’.

Wij kunnen frustraties niet voorkomen, maar wij kunnen ons aanleren om de tijd waarin we gefrustreerd zijn te verkorten. Als een mislukking of een persoonlijke teleurstelling ons bijvoorbeeld drie dagen lang als het ware verlamt en frustreert, dan moeten wij leren om deze tijd tot drie uur, vervolgens tot drie minuten en ten slotte tot drie seconden te reduceren. Dit is een belangrijk verschil tussen een normaal mens en een winnaar. Beiden hebben problemen, maar de gewone mens blijft lang met zijn problemen worstelen, alsof hij erin wil baden, terwijl de winnaar maar even gefrustreerd blijft. Hij zal snel tot actie overgaan en aan de slag gaan met de oplossing van het probleem.

Wie zich te lang met een probleem bezighoudt, zal ten slotte – zoals in koud water – niet meer in staat zijn zich te bewegen. We bepalen echter zelf hoezeer wij ons door een probleem laten beïnvloeden. Een probleem zal ons niet langer beheersen op het moment dat wij niet alleen naar het probleem kijken, maar ons op de oplossing concentreren. Elke keer als er een probleem opdoemt, moeten we ons maar met maximaal 10 procent met dit probleem bezighouden en met 90 procent met de oplossing.

Wij zullen nog vaak ‘in het water vallen’, maar alleen als wij over het probleem nadenken, blijven wij in het koude water. Op het moment dat wij over de oplossing nadenken, hebben wij het koude water verlaten en kan het ons niet langer deren .

De manier waarop wij een probleem bekijken is het probleem. Wij nemen problemen dikwijls te serieus of zijn vergeten dat die een kans op ontwikkeling bieden. Stel je eens geheel open als je de volgende alinea’s leest. De volgende zin mag wonderlijk aandoen, maar de volgende gedachten drukken de houding van winnaars ten opzichte van hun problemen uit: er bestaat geen uitdaging zonder beloning. Wij zouden als het ware op zoek zijn naar problemen en uitdagingen, omdat wij behoefte hebben aan die beloning.

Problemen bieden een kans om onze invloedssfeer uit te breiden. Als er zich problemen voordoen, moeten wij ons comfortabele gebied verlaten. Daardoor ontstaan de meest schitterende dingen in ons leven. Als de zin van ons leven is om te groeien, zijn onze problemen vaak de aanleiding voor deze groei.

Als je rijk wilt worden, moet je om een langere lijst met problemen vragen. Wij kunnen óf onze energie gebruiken om problemen uit de weg te gaan – wij zullen dan zien dat dit niet mogelijk is en gefrustreerd raken – óf wij kunnen onze energie gebruiken om op een succesvolle manier met onze problemen om te gaan. Wens geen minder moeilijke situaties, maar wens meer vaardigheden. Wens niet dat je problemen verdwijnen, maar wens het vermogen om ermee om te gaan.

Bedenk eens het volgende: elke idioot kan succes bewerkstelligen, maar om mislukking en problemen de baas te kunnen zijn moet je vaardigheden bezitten. Daar draait alles om. Daarom is een professional iemand die zijn werk ook heel goed kan uitvoeren op het moment dat hij er eigenlijk geen zin in heeft. Elk succes levert een beloning en elke mislukking maakt je sterker. Zoals de natuur zon en regen nodig heeft, zo heb je succes en problemen nodig om te groeien.

Elk substantieel probleem voorkomt dat wij ons vermogen verspillen. Wij moeten actief zijn, creatief zijn en creatief handelen. Daarom creëren problemen iets groots in ons. Achter elk probleem en achter elke inspanning ligt een goudmijn verscholen. Er zijn echter veel mensen die alleen naar het probleem staren en op die manier nooit de goudmijn ontdekken.

Telkens als er zich een probleem voor- doet in je leven, moet je je het liefst zo snel mogelijk (denk eraan: niet te lang in het water blijven!) de volgende vragen stellen. Deze zes vragen zijn tevens de stappen voor de oplossing van je probleem.

1. Stel jezelf de vraag: wat is er goed aan dit probleem? (Als je geen antwoord weet, moet je je afvragen wat er goed zou kunnen zijn aan dit probleem … )

2. Wat is er nog niet perfect aan mijn leven, zodat dit probleem kon ontstaan? Je zult zo niet alleen het probleem oplossen, maar bovendien een situatie creëren waarin dit probleem in de toekomst niet meer kan ontstaan.

3- Wat ben ik bereid te doen om in de toekomst niet meer in deze situatie te raken?

4. Welke mogelijke oplossingen zijn er?

5. Welke oplossing is de beste?

6. Hoe kan ik aan het oplossen plezier beleven?

 

Wij onderscheiden drie soorten problemen:

1. Er zijn problemen die wij direct kunnen beheersen. Die lossen we op door onze gewoontes te veranderen. Of we bijvoorbeeld van ons geld kunnen rondkomen, is een kwestie van of we de gewoonte hebben om te sparen of om alles uit te geven. Alleen wijzelf kunnen dit beïnvloeden.

2. Vervolgens zijn er problemen die wij alleen indirect kunnen beheersen. Deze problemen kunnen we oplossen door onze invloedssfeer uit te breiden.

3. Ten slotte zijn er altijd problemen die wij niet kunnen beheersen, maar zelfs in zo’n situatie kunnen we controleren wat er in onszelf gebeurt, dat wil zeggen hoe wij ons voelen en hoe wij reageren. Het is in die situatie het beste om te glimlachen en desondanks vooral gelukkig te zijn.

 

De meeste mensen denken dat zij alleen gelukkig kunnen zijn als zij geen problemen hebben. Winnaars weten dat er altijd problemen zullen zijn. Hoe meer succes iemand bereikt, des te meer problemen hij heeft. Daarom leren winnaars om van problemen te houden. Ondanks de problemen – en dikwijls zelfs vanwege de problemen – zijn zij gelukkig.

 

PRAKTIJK

Vandaag zal ik mijn vermogen om met problemen om te gaan verbeteren, doordat ik me verplicht tot de volgende stappen:

1. Zodra er zich een probleem voordoet, concentreer ik me direct op de oplossing. Ik lees meteen de zes stappen die de oplossing bieden.

2. Ik maak me ervan bewust dat ik waarschijnlijk niet de eerste ben die met dit probleem geconfronteerd wordt. Ik zoek naar voorbeelden van vergelijkbare situaties die tot succes hebben geleid en ik leer hiervan.

3. Ik begrijp dat het probleem als het ware alleen betrekking heeft op mijn zienswijze. Zoals bij pannenkoeken. Alle pannenkoeken hebben iets met elkaar gemeen: ze hebben twee kanten. Er is altijd een lichte en een donkere kant. Daarom stel ik vandaag bij alle problemen de volgende vraag: wat is er goed aan dit probleem?

4. Ik weet dat ik door middel van problemen groei. Daarom ga ik ze niet uit de weg. Telkens als ik een probleem de baas geworden ben, ga ik op zoek naar de volgende uitdaging. Ik maak van problemen een sport.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s