Niet opnieuw het wiel uitvinden

NIET OPNIEUW HET WIEL
UITVINDEN
De jonge man kwam bij de oude wijze man en vroeg hem de gehei-
men van het leven aan hem uit te leggen. Om te begrijpen wat de jon-
ge man precies wilde leren, verzocht de oude meester de jonge man
wat over zichzelf te vertellen. Vervolgens vertelde de jonge man lan-
ge tijd over zijn goede eigenschappen en zijn succes.
Toen de wijze hem een eerste opdracht wilde opgeven, was de
jonge man het er niet mee eens, want hij dacht een beter idee te heb-
ben. Tenslotte had hij al succes gehad. Zijn succes lag weliswaar op
andere gebieden, maar het was op deze situatie zeker van toepas-
sing. Wat de wijze ook voorstelde, de jonge man had steeds een be-
ter voorstel.

Daarop nam de wijze een vol glas en vroeg de jonge man het glas
vast te houden. Terwijl hij het glas vasthield, begon de wijze man uit
een kan steeds meer water in het glas te schenken. Toen het glas vol
was, liep het water over de rand naar beneden. De wijze man ging
door met inschenken en de jonge man riep ontzet: ‘Stopt u toch met
inschenken, anders wordt alles verspild.’
De wijze man antwoordde: ‘En zo is het met alles wat ik je zou
kunnen leren. Alles wordt toch verspild, want je bent al vol zoals dit
glas. Ga weg en kom pas terug als je leeg bent. Pas dan kan ik je iets
leren.’ De wijze sprak voorts: ‘Jouw manier van denken heeft je ge-
bracht tot wat je vandaag bent en wat je hebt. Deze manier van den-
ken zal je niet brengen wat je graag wilt zijn of wenst te hebben.’
De kans is groot dat er ook binnen jouw sector iemand is die al veel
succes heeft geboekt. Als je contact met deze persoon kan krijgen,
doe je er goed aan zijn adviezen op te volgen. Waarschijnlijk zul je in
de loop van de tijd je eigen variaties ontdekken, maar in de beginfa-
se van een activiteit kun je beter geen energie verspillen om het wiel
opnieuw uit te vinden. Je hebt alle kracht nodig om de eerste hinder-
nissen te nemen die zich onvermijdelijk bij elke nieuwe activiteit zul-
len voordoen.
Trouwens, als we in het vervolg van zelfstandige spreken dan gaat
het om ondernemers en employees, want tenslotte is iedereen zelf-
standig; dat betekent dat iedereen voor zichzelf werkt. Iedereen die
zijn leven zelfstandig leidt, is zelfstandig.

Creativiteit is goed, maar niet op elk tijdstip en niet tegen elke
prijs. Een van de redenen waarom veel zelfstandige ondernemers al
in het begin van hun nieuwe bedrijf tekortschieten, is dat zij proberen
om met betrekking tot basisgegevens creatief te zijn. In plaats van
het leren beheersen van een bestaand systeem willen zij het wiel op-
nieuw uitvinden. Eigenlijk willen zij vaak hun echte taak uit de weg
gaan. Creativiteit wordt een uitvlucht om een minder leuke basisacti-
viteit niet te hoeven doen.

Een andere reden is vaak dat deze personen van mening zijn dat
die basisgegevens voor hen niet van toepassing zijn. Zij denken dat
hun situatie, hun ervaring, hun kennis en hun speciale kring van ken-
nissen om een andere strategie vraagt. Maar in feite is ieder mens
uniek en de persoonlijke omstandigheden en situaties waarin ieder
mens zich bevindt, zijn eveneens uniek. Basisstrategieën zijn juist
fundamenteel omdat zij voor iedereen van toepassing zijn.

Mensen hebben de wens om te bewijzen dat zij bijzonder zijn.
Vaak wil men dit bewijzen door in het begin van een activiteit bewe-
zen strategieën te negeren en nieuwe strategieën uit te proberen.
Buitengewone intelligentie blijkt eerder uit de wil om te leren succes-
volle strategieën te kopiëren.
U kent het spreekwoord: Oefening baart kunst. In de realiteit is dit
spreekwoord niet waar. Oefening baart geen kunst. Oefening maakt
echter bestendig. Wat je ook oefent, het wordt een gewoonte. Als je op
een verkeerde manier oefent, ontwikkel je een slechte gewoonte. Als
je iets op een goede manier oefent, ontwikkel je goede gewoontes.

In de beginperiode van een nieuwe activiteit bepaal je de gewoontes die
je tijdens het hele proces begeleiden. Daarom is het belangrijk dat je
je vanaf het begin inspant om de goede strategieën te oefenen.
De beginperiode van zelfstandig ondernemen is simpelweg niet
het tijdstip om te spelen en te experimenteren. Wie dat doet ontwik-
kelt alleen de gewoonte om te spelen en is niet bereid om te leren.
Goede leidinggevenden weten dat iedereen een aantal stappen in het
leerproces doorloopt. In de eerste plaats is dat de kleuterperiode. Het
is leuk om kleine kinderen iets te leren. Zij zijn benieuwd en willen zo
veel mogelijk leren. Zij kijken altijd uit naar informatie die zij meteen
kunnen toepassen.

Na wat succes te hebben ervaren, volgt de tienerperiode. De tie-
ner is ervan overtuigd dat hij altijd een beter antwoord heeft. Hij
wordt eigenwijs. Dat is een zeer gevaarlijke fase. Want wie denkt dat
hij alle antwoorden kent, stopt met vragen. En daarmee stopt hij met
leren en groeien en ontwikkelt zich niet verder. Niemand kan een tie-
ner daarom naar succes en volwassenheid leiden. Menigeen blijft op
het tienerniveau steken bij zijn nieuwe activiteit op basis van een suc-
ces in het verleden. Ook al is het zo makkelijk: zolang de gewenste re-
sultaten er niet zijn, moet men blijven leren. Zonder een zekere fi-
nanciële welgesteldheid zou het raadzaam zijn om juist niet op eigen
gedachten te bouwen, want die manier van denken heeft geleid tot
wat men op dit moment heeft. Zo’n mens zou er goed aan doen
‘blind’ het advies van de succesvolle mensen op te volgen – ook al
denkt men dat een aanbevolen strategie niet de beste voor hem is.

Ten slotte volgt de rijpingsperiode. Wij erkennen dat er altijd
ruimte voor groei moet zijn. We ontwikkelen opnieuw ons vermogen
om te leren. We zien in dat we nog niet alle antwoorden weten en
nooit alle antwoorden zullen weten. Problemen zullen niet verdwij-
nen omdat wij meer geld verdienen. Problemen zullen alleen een an-
dere dimensie krijgen. Op die manier moeten we steeds nieuwe ken-
nis opdoen en nieuwe krachten ontwikkelen. Deze stap nemen en an-
deren helpen, ook het bereiken van deze stap is een van de belang-
rijkste doelen van elke winnaar.

PRAKTIJK
Vandaag zal ik de strategieën van de succesvolle mensen in mijn vak
realiseren doordat ik me verplicht tot de volgende stappen:
1. Ik richt mij op de strategieën van de succesvolle mensen in mijn
vak. Zolang ik de gewenste resultaten behaal, volg ik de beproef-
de strategieën.
2. Ik controleer of ik me in de tienerfase bevind. Dit zou mijn voor-
nemen om steeds in ontwikkeling te zijn, tegenwerken. Ik zal dan
direct alles in het werk stellen om opnieuw te willen leren.
3. Ik ga na wat de basisactiviteiten van mijn vak zijn. Ik schrijf ver-
volgens een gedetailleerd plan van aanpak voor elk van deze acti-
viteiten. Ik probeer ook om de kleinste stap bij te houden. Dit plan
van aanpak ga ik met iemand bespreken die in mijn branche veel
succes heeft. Op die manier komt er een plan van aanpak dat ik
strikt zal volgen.
4. Als iets niet functioneert, ga ik niet de basisgegevens veranderen,
maar ben ik me ervan bewust dat ik zelf moet veranderen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s